Open navigation
Cel konferencji

Problematyka zarządzania procesowego należy do zagadnień niezwykle istotnych a zarazem aktualnych z punktu widzenia zarządzania współczesnymi organizacjami. Funkcjonalnie zorganizowane organizacje nie są przygotowane do dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu, a ich niska elastyczność powoduje utrudnienia w zakresie wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.
Integracja z Unią Europejską stworzyła nowe możliwości dla finansowania projektów w zakresie rozwoju organizacji. Zarządzanie projektami staje się koncepcją, która odgrywa coraz większe znaczenie w rozwoju podejścia procesowego organizacji. W obliczu zmian współczesnych przedsiębiorstw i zachodzących procesów globalizacji pojawiają się nowe techniki zarządzania projektami.
Celem konferencji jest próba zaprezentowania podstawowych reguł i zasad podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Równocześnie uczestnicy konferencji będą koncentrować się na wymianie poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego i projektowego zarówno w teorii jak i praktyce. Głównym założeniem tej konferencji jest stworzenie symbiozy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym. Przyczyni się ona do transferu nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego jak również podejścia projektowego. Każdy uczestnik konferencji będzie miał możliwość przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie wybitnych pracowników naukowych, jak również praktyków.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli jednostek naukowych, badaczy oraz specjalistów zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego i projektowego, a w szczególności praktyków, przedsiębiorców, menadżerów, przedstawicieli sektora MSP, specjalistów ds. procesów, a także przedstawicieli wielu branż wdrażających nowoczesne rozwiązania procesowe. Konferencja umożliwi każdemu niepowtarzalną okazję do prezentacji osiągnięć naukowych a także wymiany praktycznych doświadczeń w ramach podjętej problematyki podejścia procesowego i implementacji zarządzania projektami w współczesnych organizacjach.

Tematyka konferencji
 • Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Modele dojrzałości procesowej organizacji
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektami
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesowe
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • Rola projektów w zarządzaniu
 • Kompetencje menedżera zespołu projektowego
 • Metodyki zarządzania projektami
 • Unijne fundusze strukturalne wspierające projekty rozwoju gospodarczego
 • Organizacja zespołu projektowego
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych i projektowych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • Controlling procesów
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
 • Podejście procesowe w sektorze MSP
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych
Program konferencji
09:00 - 09:30
Rejestracja uczestników
09:30 - 10:00
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

Prof. dr hab. Maria Sierpińska
J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie
Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Przewodnicząca konferencji
Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
Przewodnicząca konferencji
10:00 - 10:30
WYKŁAD INAUGURACYJNY I
Wartości, oceny i pomiar w zarządzaniu procesowym
Prof. zw. dr hab. Bolesław Kuc, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
10:30 - 11:00
WYKŁAD INAUGURACYJNY II
Multimedia w systemach informacyjnych zarządzania
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka, Prezes TNOiK, Politechnika Częstochowska
11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 12:30
SESJA PLENARNA I
PERSPEKTYWY ROZWOJU ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
PRZEWODNICZĄCA SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytet Opolski
MODERATOR: Prof. zw. dr hab. Bolesław Kuc, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie


Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Olesiński, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Dr Renata Gabryelczyk, Uniwersytet Warszawski, Koordynator programu DELab
Dr Arkadiusz Jurczuk, Politechnika Białostocka, Prezes TNOiK w Białymstoku
Dr Cezary Stępniak, Politechnika Częstochowska
Dr Marek Szelągowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula
12:30 - 13:30
SESJA PLENARNA II
IMPLEMENTACJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
PRZEWODNICZĄCA SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie


Prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie
Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Popławski, Politechnika Białostocka
Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Ziółkowska, Politechnika Częstochowska
Dr Małgorzata Cieciora, Dziekan Wydziału Zarządzania Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie
13:30 - 14:15
Catering
14:15 - 15:15
SESJA PLENARNA III
ZARZĄDZANIE PROCESOWE Z PERSPEKTYWY PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW
PRZEWODNICZĄCA SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Anna Korombel, Politechnika Częstochowska
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie


Adrianna Dębska-Gil, Partner, Process Renewal Group Polska
Joanna Woźniakowska, Partner, Process Renewal Group Polska
Tomasz Gzik, bpmstandard.pl
Dr Andrzej Bogusz, OrganizacjaHoryzontalna.pl
Przemysław Plecka, Macrologic
15:15 - 16:15
SESJA PLENARNA IV
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Z PERSPEKTYWY PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW
PRZEWODNICZĄCY SESJI: Prof. dr hab. Stanisław Brzeziński, Politechnika Częstochowska
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie


Dr.Krzysztof Kolterman, Prezes Zarządu P.H.P.U. Arkol
Tadeusz Chruściel, Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa komunalnego w Szczecinku
Damian Dymiński, Wyższa Szkoła Finansów i zarządzania w Warszawie
Krzysztof Rumianowski, Założyciel firmy KRK Partnerzy w Warszawie
Małgorzata Wojciechowska - Radek, PKP Informatyka
Przemysław Plecka, Macrologic
16:15 - 16:45
WYKŁAD INAUGURACYJNY III
Family Business Associations as Business Support Structures. Evidence from the UK and Spain
Dr Claire Seaman, Queen Margaret University, Edinburgh
16:45 - 17:00
Oficjalne zamknięcie konferencji
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Panel praktyków

dr Andrzej Bogusz

Manager i konsultant z szerokim doświadczeniem (bankowość, informatyka, konsulting). Ekspert z zakresu zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania projektami, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządzania ryzykiem. Szef projektów zmian organizacyjnych i projektów informatycznych. Właściciel firmy AB CONSULT, zajmującej się doradztwem operacyjnym i strategicznym. Felietonista portalu www.organizacjahoryzontalna.pl.

Tadeusz Jakub Chruściel

Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Szczecinku, Absolwent Politechniki Koszalińskiej, Studiów podyplomowych Master of Business Administration oraz Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w Warszawie. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.  Autor kilkunastu artykułów z dziedziny zarządzania w sektorze komunalnym.

Adriana Dębska-Gil, Partner, Process Renewal Group Polska

Posiada ponad 20 lat praktyki w reorganizacji i rozwoju organizacji obejmującym ogólne zarządzanie, projektowanie i wdrażanie zmian organizacyjnych oraz tworzenie modeli biznesowych i systemów zarządzania, w tym zarządzania procesami biznesowymi (BPM). Realizuje projekty w organizacjach i grupach kapitałowych zatrudniających od 40 do 40 000 pracowników. Stworzyła kilkanaście Architektur procesów, które są wykorzystywane do zarządzania strategicznego, planowania, optymalizacji struktur organizacyjnych i systemów zarządzania, usprawniania procesów oraz wdrożeń informatycznych.Realizując projekty koncentruje się na budowaniu wśród pracowników zrozumienia „istoty i sensu” wdrożenia zarządzania procesowego. Uznaje, że jedną z kluczowych miar sukcesu projektu są ludzie, którzy potrafią przewidzieć skutki podejmowanych w organizacji decyzji i działań.

Damian Dymiński

Ekspert w zarządzaniu w sektorze publicznym. Od wielu lat związany z administracją publiczną. W Ministerstwie Finansów kierował m.in. komórką odpowiedzialną za realizację projektów współfinansowanych z funduszy UE, a następnie Wydziałem Budżetu Zadaniowego. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju uczestniczył w koordynowaniu finansowania dużych projektów infrastrukturalnych.

Tomasz Gzik

Menadżer i doradca IT, pracownik akademicki, zorientowany na skuteczne i efektywne budowanie, optymalizowanie, wdrażanie procesów biznesowych, strategii IT, rozwiązań informatycznych oraz zespołów. Doświadczenie zdobywał pracując m.in. w IBM Polska, Biurze Informacji Kredytowej, ABG (aktualnie Asseco), Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, jako programista, analityk, kierownik projektów, dyrektor IT, dyrektor ds. rozwoju i zarządzania portfelem projektów. Absolwent i pracownik Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Współpracuje z Wyższą Szkołą Technologii Informatycznych w Warszawie. Pomysłodawca i założyciel portalu BPMstandard.pl, który dedykowany jest zagadnieniom związanym z zarządzaniem procesami biznesowymi i systemami IT. Prywatnie mąż, ojciec, kibic i amator sportu.

dr inż. Krzysztof Kolterman

Współwłaściciel i Prezes Zarządu PHPU „Arkol” Warszawa, firmy nagrodzonej złotym orłem w konkursie „Orły Biznesu” oraz statuetką WIP w konkursie Mazowiecka Firma roku. Nagrodzony również w konkursie menedżerów roku nagrodą „Fotel Lidera” oraz nagrodą „Wokulskiego”. Pełni funkcję wiceprezesa Warszawskiej Izby Przedsiębiorców i jest Ambasadorem jej marki. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ukończył studia podyplomowe „Analityk zarządzania”. Posiada certyfikat „Zarządzania technologią” wg metodologii opracowanej przez ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. Członek Management Mastery Club – Harvard Business Review Polska. Uczestnik posiedzeń Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstwa w ujęciu; organizacyjnym, ekonomicznym oraz finansowym. Autor licznych publikacji w tym zakresie.

Przemysław Plecka

Project Manager w firmie Macrologic SA. Doświadczenie managerskie zdobywał pracując kilkanaście lat na stanowiskach menedżerskich w firmach z branży IT. Specjalizuje się w modelowaniu procesów biznesowych. Od ponad pięciu lat związany z Macrologic SA, gdzie zajmuje się zarządzaniem projektami IT, wsparciem podczas analiz wymagań biznesowych klientów oraz analiz procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.

Krzysztof Rumianowski

Z wykształcenia ekonomista i filozof, z zawodu przedsiębiorca, z zamiłowania networker. W drodze naukowej uzyskał magisterium z Logiki na wydziale filozofii UKSW (1989), dyplom studiów ekonomicznych INE PAN (2010), dyplom MBA w INE PAN (2016). Autor książki „Jak Networking wspiera rozwój firm – zanurz się w błękitnym oceanie” Krzysztof Rumianowski i Grzegorz Turniak (2016) i publikacji „Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstwa – networking” Przedsiębiorczość i Zarządzanie (2016).Działalność przedsiębiorcy prowadzi od 1989. Jako prezes zarządu i właściciel firm zarządza około tysiącem osób. Certyfikowany w zakresie doradztwa zawodowego przez Ministerstwo Pracy, w zakresie księgowym przez Ministerstwo Finansów.Od 2006 jest członkiem polskiego BNI - Business Network International – największej organizacji networkingowej na świecie. Uhonorowany tytułem Notable Networker przez twórcę BNI Ivana Misner’a (2013). Wyznawca zasady „Givers Gain”, zawsze chętny do pomocy, zaangażowany w budowanie kapitału społecznego firm. Jest mentorem dla wielu przedsiębiorców, których wspiera w osiąganiu wyższego stopnia rozwoju ich przedsiębiorstw. Zawodowo głównym nurtem działalności jest prowadzenie na rzecz dużych podmiotów procesów BPO, HR i CSR, łącząc w nich kompetencje i zdobyte doświadczenie oraz ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Małgorzata Wojciechowska-Radek

Praktyk z obszaru zarządzania projektami. W swoich działaniach szeroko wykorzystuje znajomość metodyk zarządzania projektami oraz narzędzi wspierających (MS Portfolio Project Management). Wieloletnie doświadczenie zdobyła w strukturach Biura projektów (PMO – Project Management Office) poprzez wsparcie i zarządzanie realizacją projektów, nadzorowanie i monitorowanie ich realizacji, jak również tworzenie i wdrażanie standardów zarządzania projektami. Współtworzy oraz optymalizuje proces zarządzania projektami, w tym nadzoru i monitorowania portfela projektów w organizacji. Zapewnia raportowanie i nadzorowanie mierników KPI w obszarze realizacji projektów, kontrolę wykorzystania metodyki projektowej oraz jej doskonalenie, a także wsparcie merytoryczne kierowników projektów w zakresie zarządzania projektami. Zawodowo związana z największym w Polsce dostawcą rozwiązań i usług IT dedykowanych podmiotom na rynku TSL. Posiada certyfikaty PRINCE2 oraz ITIL, jest autorką publikacji z zakresu zarządzania projektami oraz podejścia procesowego do zarządzania usługami IT. Jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Joanna Woźniakowska, Partner, Process Renewal Group Polska

Ma dwie przenikające się wzajemnie pasje zawodowe: szeroko rozumiane podejście procesowe i socjologię, które w jej praktyce zawodowej odzwierciedlają istotę powiedzenia „Procesy to ludzie”. Od ponad 16 zarządzanie procesowe jest w centrum jej zainteresowań i pracy zawodowej. Na przestrzeni 10 lat praktykowania podejścia procesowego w banku komercyjnym miała okazję łączyć procesy, jakość i innowacje w jedną koncepcję „uprawiania” biznesu, do czego przysłużyły się jej wcześniejsze doświadczenia ze sprzedaży, marketingu i dystrybucji. Najlepiej ilustruje to powiedzenie „Procesy to biznes”. Od 6 lat pracuje dla sektora publicznego i firm z różnych branż podczas tworzenia architektury procesów oraz koncepcji i wdrożeń podejścia procesowego do zarządzania całymi organizacjami. Jest współtwórcą Forum Praktyków BPM www.bpmpractice.pl., które stało się dorocznym spotkaniem procesowców z sektora prywatnego i publicznego.

Ważne informacje

15.10.2016

Rejestracja uczestników – zgłoszenia udziału wraz z tytułem i streszczeniem artykułu.

15.11.2016

Nadesłanie pełnej treści artykułu.

20.12.2016

Komunikat o akceptacji artykułu do druku

15.02.2017

Wniesienie opłaty konferencyjnej.

31.03.2017

Termin rejestracji udziału w konferencji bez przygotowania artykułu oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

24.05.2017

Obrady konferencyjne.

Informacje dla Autorów

Artykuły przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii lub w wysokopunktowanych czasopismach:
1. Przegląd Organizacji (13 punktów)
2. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa (12 punktów)

Objętość tekstu do rozdziału w monografii (4 punkty) powinna wynosić co najmniej pół arkusza wydawniczego (20000 – 22 000 znaków – do 12 stron). Autorzy artykułów otrzymają monografię w dniu otwarcia konferencji.

Abstrakt w języku polskim oraz angielskim (60 - 200 słów) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres artykuly-procesy@vizja.pl. Należy podać afiliację.
Szczegółowe wskazówki dla autorów dostępne są tutaj.

Mongrafie z edycji 2016
Aby zobaczyć spis treści, kliknij w okładkę.
Prezentowane monografie konferencyjne są do nabycia bezpośrednio w Dziale Promocji: sprzedaz@vizja.pl
Po więcej informacji przejdź na stronę edycji z 2016 roku:
konferencje.vizja.pl/zarzadzanie-procesowe-2016
Patroni i partnerzy

Patronat honorowy

TNOiK

TNOiK (Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa) jest stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich. Jest organizatorem licznych konferencji, seminariów, sympozjów, wykładów, prac naukowo-badawczych oraz różnych kursów i warsztatów o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Dysponuje wykwalifikowaną kadrą wykładowców i trenerów: pracowników naukowych, konsultantów i wybitnych praktyków. W rankingach Warsaw Business Journal w kategorii firm szkoleniowych TNOiK zajmuje czołowepozycje. Towarzystwo jest także założycielem Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoła Wyższa oraz wydawcą czasopisma Przegląd Organizacji.

Patronat medialny

BPMstandard.pl

BPMstandard.pl to centrum wiedzy i informacji w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Managament, BPM) i zagadnień powiązanych. Serwis prezentuje treści z otoczenia biznesowego i naukowego BPM, dzięki czemu znajdują one szerokie grono czytelników, m.in. właścicieli firm, kadry zarządzającej, analityków, architektów, konsultantów, członków zespołów zarządzania procesami. Misją BPMstandard.pl jest dostarczać czytelnikom szerokiej, uporządkowanej, rzetelnej i praktycznej wiedzy oraz informacji z zakresu procesów biznesowych.


Partner konferencji

Grupa BOC

Grupa BOC jest liderem technologicznym w obszarze narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie oraz oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania strategią, zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania IT.

Partner konferencji

Process Renewal Group Polska

Process Renewal Group Polska specjalizuje się w przekształcaniu tradycyjnie zarządzanych organizacji w organizacje zarządzane procesowo. Współpracując z kierownictwem i centrami kompetencji procesowych tworzymy zasady ładu procesowego i budujemy architektury procesów wykorzystywane do planowania strategicznego, wyznaczania celów i wprowadzania długofalowych zmian. Współpracując z Właścicielami i ekspertami procesów pomagamy dostosować procesy lub grupy procesów do wymagań biznesowych i prawnych. Współpracując z kierownikami projektów IT i uczestnikami procesów pomagamy w szybkim zidentyfikowaniu wymagań do systemów IT.

Goldenore

Goldenore, to zespół doświadczonych w biznesie i technologii specjalistów, którzy realizują projekty informatyczne m.in. w zakresie obszaru przetwarzania danych, bezpieczeństwa, integracji oraz procesów biznesowych. Firma oferuje usługi konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie automatyzacji procesów biznesowych organizacji. Portfel produktów Goldenore obejmuje jeden z najwyżej pozycjonowanych produktów klasy BPM - Oracle BPM. Szerokie kompetencje w zakresie integracji systemów informatycznych, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, pozwalają Goldenore kompleksowo realizować projekty mające na celu wdrożenia systemów klasy BPM w dużych środowiskach. Firma na status Gold Partner Oracle.

Patronat honorowy

Instytut „ORGMASZ”

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" jest jednostką badawczo - rozwojową specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania. Wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe „Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa”

Partner medialny

Organizacjahoryzontalna.pl

Organizacjahoryzontalna.pl to profesjonalne centrum wiedzy o zarządzaniu procesami biznesowymi. Szeroko omawiamy tu zagadnienie procesowości w kontekście zarządzania organizacją, koncentrując się zarówno na idei samej koncepcji i korzyściach z niej wynikających, jak i na nowoczesnych narzędziach informatycznych, wspierających taki model zarządzania.

Partner konferencji

Macrologic

Macrologic, to polska spółka dostarczająca systemy klasy ERP, notowana na GPW na rynku podstawowym w systemie notowań ciągłych. Jako doradcza firma IT od 30 lat wspiera rozwój polskich średnich i dużych przedsiębiorstw, dostarczając im systemy ERP, dostosowane do potrzeb polskiego rynku, oraz zapewniając stałą opiekę konsultantów, posiadających wysokie kompetencje w obszarze zarządzania w biznesie. Klientami Macrologic SA są największe polskie przedsiębiorstwa, firmy międzynarodowe, a także organizacje biznesowe . Systemy Macrologic oparte są autorskiej bazie danych MacroBASE. Prezesem spółki jest Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz.