Open navigation
Cel konferencji

Podejście do zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach odnosi się do ujęcia kompleksowego powiązanego z innymi stosowanymi koncepcjami i metodami zarządzania oraz uwzględniającego wiele płaszczyzn: społeczną, organizacyjną, informatyczną, finansową oraz wiedzy. Stawia to, zarówno przed kadrą naukową zajmującą się analizą i oceną tej problematyki, jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, ważnym aspektem staje się omówienie i skonfrontowanie poglądów dotyczących perspektyw rozwoju zarządzania procesowego w teorii nauk o zarządzaniu, jak również w praktyce gospodarczej.
Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego zarówno w teorii jak i praktyce. Wskazanie możliwości rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń zarządzania procesowego będzie przedmiotem rozważań naukowych, prowadzonych rozważań i dyskusji. Jednym z założeń konferencji jest integracja środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.
Do udziału zapraszamy teoretyków, badaczy zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego, a w szczególnie praktyków, przedsiębiorców, menedżerów, przedstawicieli sektora MSP, specjalistów ds. procesów, przedstawicieli wielu branż wdrażających nowoczesne rozwiązania procesowe. Konferencja będzie bowiem okazją do prezentacji osiągnięć naukowych oraz wymiany praktycznych doświadczeń w ramach podjętej problematyki zarządzania procesowego i perspektyw rozwoju zarówno w aspekcie teoretycznym, jak również praktycznym.

Podsumowanie

Za nami druga edycja ogólnokrajowej konferencji naukowej „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Teoria i praktyka” ” zorganizowanej z inicjatywy Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W obradach udział wzięli naukowcy uczelni z całej Polski i zagranicy m.in. Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, SGGW w Warszawie, Polsko Japońskiej Szkoły Technik Komputerowych, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie oraz przedstawiciele podmiotów gospodarczych oraz polskich instytucji. Nadesłano 62 referatów, które zostały zrecenzowane przez 4 recenzentów i opracowane w dwu publikacjach wydanych w formie monografii. Pierwsza z nich, przygotowana pod red. naukową A. Bitkowska, E.Weiss, została zatytułowana Wielowymiarowość podejścia procesowego w zarządzaniu, natomiast druga, pod red. naukową A. Bitkowska, E.Weiss, nosi tytuł Metody i koncepcje podejścia procesowego w zarządzaniu.

W dniu konferencji minutą ciszy uczczono odejście wielce zasłużonego dla Uczelni prof. zw. dr hab. Kazimierza Doktóra, długoletniego pracownika Wyższej Szkoły Finansów i zarządzania oraz przyjaciela i aktywnego uczestnika ostatniej konferencji. Niech jego osoba pozostanie w nasze pamięci, a wypracowany dorobek niech będzie przekazywany.

W konferencji uczestniczyło ponad 140 uczestników, w tym 25 profesorów z różnych ośrodków akademickich. Zgodnie z ugruntowaną już tradycją bogaty dorobek konferencji udostępniło w formie książkowej wydawnictwo uczelniane, mające w swoim dorobku liczne publikacje przygotowane przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Uczestnicy konferencji obradowali w 5 sesjach, w których udział wzięło 22 panelistów. Odpowiedzialnym za prowadzenie każdej sesji był jej przewodniczący i moderator w randze profesora, którzy na sformułowane tematycznie pytanie panelu prowadzili z panelistami i uczestnikami konferencji dyskusję.

W zamieszczonych w publikacji referatach autorzy próbują odpowiedzieć na szereg pytań m.in. takich jak: Na czym polega doskonalenie procesów i jakie jest jego znaczenie dla zarządzania? Na jakich zasadach podejmowane są decyzje, że dane procesy wymagają doskonalenia? Jakie możemy wyróżnić kierunki rozwoju podejścia procesowego? Czy wykorzystanie struktury funkcjonalnej umożliwia organizacji dostosowanie się do wymagań zmian otoczenia? Jak zarządzanie procesowe wpływa na efektywność funkcjonowania organizacji? W jaki sposób zarządzanie procesowe może zmienić organizację? Z czego wynika brak powiązania strategii z doskonaleniem procesów?

Zamieszczony w monografiach plon dyskusji pozwala Czytelnikowi spostrzec różnice, jakie ujawniają się, gdy na problemy te patrzy się z różnej perspektywy: koncepcji czy też strategii. W publikacjach zwrócono również uwagę na współczesnym podejście strukturalno-procesowe, które jest jednym z głównych nurtów nauk o zarządzaniu. Jest ono podstawą budowy nowoczesnych koncepcji oraz metod organizowania i zarządzania. Jest płaszczyzną poszukiwania sposobów poprawy konkurencyjności organizacji , jak również efektywności zarządzania oraz poprawy jakości wyrobów i usług.

Przeglądając kolejne stronnice przedmiotowych pozycji książkowych, nasuwa się teza, iż zarządzanie procesowe jest wyjątkowo atrakcyjnym obszarem refleksji poświęconych człowiekowi, choć w niewystarczający sposób poddane eksploracji naukowo-badawczej. Takie podejście stawia zarówno przed kadrą naukową zajmującą się analizą i oceną tej problematyki, jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, ważnym aspektem staje się omówienie i skonfrontowanie poglądów dotyczących perspektyw rozwoju zarządzania procesowego w teorii nauk o zarządzaniu, jak również w praktyce gospodarczej.

Nie zabrakło również wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu perspektyw rozwoju zarządzania procesowego zarówno w praktyce. Spojrzenie praktyczne z zakresu zarządzania procesowego prezentowane przez licznych przedstawicieli z biznesu, min. branży informatycznej, administracji publicznej.

Podsumowując problematykę badawczą przedstawioną w zaprezentowanych na konferencji wystąpieniach i dyskusjach należy stwierdzić, że w dalszym ciągu dominujące znaczenie mają opracowania związane z badaniami nad wielowymiarowością podejścia procesowego w zarządzaniu. Jest to problematyka uważana za jedną z ważniejszych orientacji w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Jednak w dalszym ciągu dużą wagę przywiązuje się do analiz, rozważań i przemyśleń zarządzania procesowego. Jak pokazuje praktyka zarządzanie procesowe umożliwia dostosowanie się do wymagań stawianych przez otoczenie, a tym samym kreuje nowe możliwości osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Pożądane jest podejmowanie w coraz szerszym wymiarze badań na poziomie przedsiębiorstwa. W dalszym ciągu duże znaczenie ma integracja środowiska naukowego i biznesowego, wpływająca na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego.

Rekomendacje uczestników

Dr hab. inż. Robert Ulewicz prof. Politechniki Częstochowskiej


Jestem pod dużym wrażeniem. Konferencja była niebywałą okazją poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania procesowego, a panele z praktykami ukazywały wszelkie aspekty z jakimi trzeba się zmierzyć w organizacji. Wygłaszane przemówienia i omawiane przykłady były bardzo rzeczowe i  innowacyjne, co czyni z tej konferencji jeszcze bardziej cenną lekcję.   Kompetencja, komunikatywność i wspaniałe osobowości to atuty konferencji i cieszę się, że mogłam w niej uczestniczyć.  Wielkie brawa dla wszystkich zaangażowanych w organizację konferencji, mam nadzieję, że kolejne konferencje będą równie cenne pod względem merytoryki, oraz jej wykorzystania w praktyce.

Agnieszka Druś, menedżer w banku


Konferencję uważam za udaną, ze względu na obecność tak licznej grupy znanych naukowców i praktyków. Tematyka zarządzania procesowego została bardzo wyczerpująco omówiona zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Mam zamiar uczestniczyć w kolejnej konferencji organizowanej w 2017 roku.

Sylwia Sielska, specjalista ds. jakości


Każda konferencja jest nowym doświadczeniem. Spotkaniem teoretyków i praktyków. Nigdy nie wiesz do końca kogo spotkasz, co nowego usłyszysz.  Nawet jedno zdanie, jedna myśl czy jedna osoba może zmienić Twój sposób widzenia i rozumowania złożonego procesu, jakim jest zarządzanie. Konferencja jest źródłem wiedzy.  To wiedza teoretyczna i praktyczna. To od Ciebie zależy co z tego weźmiesz dla siebie, ile i co zyskasz. Ty decydujesz, Ty wybierasz.  W Twoim zasięgu jest największe dobro jakim jest wiedza. Wystarczy wziąć udział w naszej wspólnej konferencji. Otwórz wrota do wiedzy. Weź udział w konferencji o zarządzaniu procesami i projektami.

Wiesław Wojciechowski, specjalista w branży ubezpieczeniowej


Każda konferencja wnosi coś nowego do mojego życia. Jedna z niewielu konferencji, która nie była zmarnowaniem czasu. Bardzo dużo praktyki. Zamierzam iść na kolejną edycję za rok, ponieważ naprawdę warto. Zachęcam wszystkich moich znajomych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Konferencja daje możliwość wysłuchania znanych profesorów z różnych polskich uczelni wyższych. Dzięki konferencji mogę poszczycić się tym, iż już mam w swoim dorobku naukowym dwa artykuły naukowe będąc jeszcze studentem.

Damian Bińkiewicz, student WSFiZ oraz Uniwersytetu Warszawskiego


Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w organizowanej przez Państwa konferencji. Pragnę zaznaczyć, że było ona przygotowana w sposób merytoryczny oraz organizacyjnie na bardzo wysokim poziomie. Byłam dumna mogąc w niej uczestniczyć z moją częścią publikacji w wydanych przy tej okazji książkach, nie zapominając o wynoszonej z takiego spotkania wiedzy.

Ewa Sawicka, Absolwentka WSFiZ

Mongrafie konferencyjne
Aby zobaczyć spis treści, kliknij w okładkę.
Prezentowane monografie konferencyjne są do nabycia bezpośrednio w Dziale Promocji: sprzedaz@vizja.pl
Tematyka konferencji
 • Teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Modele dojrzałości procesowej organizacji
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesowe
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie projektami
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji procesowej
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych
 • Rola i zadania właściciela procesów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i doskonalenie procesów w organizacjach
 • Kontrolling procesów
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Podejście procesowe w biznesie rodzinnym
 • Podejście procesowe w sektorze MSP
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesowe w organizacjach międzynarodowych

Propozycje udziału w panelach

Panele tematyczne

Planowane jest utworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych, związanych z podstawowymi perspektywami i wymiarami zarządzania procesowego.

Panel praktyków/ekspertów

Sesja konferencji związana z uczestnictwem praktyków/ekspertów - forum wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy menadżerami a środowiskiem naukowym.

Panel młodych naukowców

Blok konferencji związany z uczestnictwem aktywnych studentów i doktorantów.

Panel czasopism

Blok konferencji związany z uczestnictwem redaktorów znanych czasopism naukowych.

Program konferencji
09:30 - 10:00
Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

Prof. dr hab. Maria Sierpińska
J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie
Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Przewodnicząca konferencji
Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
Przewodnicząca konferencji
Wystąpienie Sponsora
Firma Goldenore
10:30 - 11:30
DOSKONALENIE PROCESÓW W ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ
PRZEWODNICZĄCY SESJI: Prof. dr hab. Bolesław Kuc
MODERATOR: Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński


Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Moczydłowska
Prof. nadzw. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski
11:30 - 12:00
Przerwa kawowa
12:00 - 13:00
IMPLEMENTACJA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO WE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJACH
PRZEWODNICZĄCY SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. Joanna Moczydłowska


Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
Prof. nadzw. dr hab. Sabina Kauf
Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Chojnacki
Dr Małgorzata Cieciora
13:00 - 14:00
METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO
PRZEWODNICZĄCA SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. Robert Ulewicz


Prof. nadzw. dr hab. Anna Korombel
Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Ziółkowska
Prof. dr hab. Izabella Kudrycka
Dr Arkadiusz Jurczuk
Dr Cezary Stępniak
Mgr Marcel Lizak
14:00 - 14:45
CATERING
14:45 - 15:15
Dr Claire Seaman
„Exploring strategy and succession planning in rst generation family business”.
15:15 - 16:00
ZARZĄDZANIE PROCESOWE NARZĘDZIEM PRACY MENEDŻERÓW
PRZEWODNICZĄCA SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Bogusława Ziółkowska
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Chojnacki


Dr Barbara Jacennik
Dr Agnieszka Łukaszczuk
Mgr Anna Kroenke
Mgr Monika Dondela
16:00 - 16:45
ZARZĄDZANIE PROCESOWE Z PERSPEKTYWY PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW
PRZEWODNICZĄCA SESJI: Prof. nadzw. dr hab. Anna Korombel
MODERATOR: Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska


Mgr Wojciech Asterski
Mgr Zbigniew Misiak
Mgr Tomasz Gzik
Mgr Tadeusz Chruściel
16:45 - 17:00
OFICJALNE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Patroni i partnerzy

Patronat honorowy

Instytut „ORGMASZ”

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" jest jednostką badawczo - rozwojową specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania. Wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe „Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa”

Partner konferencji

Grupa BOC

Grupa BOC jest liderem technologicznym w obszarze narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie oraz oferuje usługi doradcze w zakresie zarządzania strategią, zarządzania procesami biznesowymi i zarządzania IT.

Patronat medialny

BPMstandard.pl

BPMstandard.pl to centrum wiedzy i informacji w zakresie zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Managament, BPM) i zagadnień powiązanych. Serwis prezentuje treści z otoczenia biznesowego i naukowego BPM, dzięki czemu znajdują one szerokie grono czytelników, m.in. właścicieli firm, kadry zarządzającej, analityków, architektów, konsultantów, członków zespołów zarządzania procesami. Misją BPMstandard.pl jest dostarczać czytelnikom szerokiej, uporządkowanej, rzetelnej i praktycznej wiedzy oraz informacji z zakresu procesów biznesowych.

Goldenore

Goldenore, to zespół doświadczonych w biznesie i technologii specjalistów, którzy realizują projekty informatyczne m.in. w zakresie obszaru przetwarzania danych, bezpieczeństwa, integracji oraz procesów biznesowych. Firma oferuje usługi konsultingowe oraz wdrożeniowe w zakresie automatyzacji procesów biznesowych organizacji. Portfel produktów Goldenore obejmuje jeden z najwyżej pozycjonowanych produktów klasy BPM - Oracle BPM. Szerokie kompetencje w zakresie integracji systemów informatycznych, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, pozwalają Goldenore kompleksowo realizować projekty mające na celu wdrożenia systemów klasy BPM w dużych środowiskach. Firma na status Gold Partner Oracle.