Open navigation
Cel konferencji

Implementacja zarządzania procesowego wymusza wprowadzenie wielu nowych metod, modeli i technik w praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji, stawia to, zarówno przed kadrą naukową zajmującą się analizą i oceną tej problematyki, jak i przed praktykami biznesu, szereg nowych wyzwań. Z tego względu, ważnym aspektem staje się omówienie i skonfrontowanie poglądów dotyczących rozwoju zarządzania procesowego w teorii nauk o zarządzaniu, jak również w praktyce gospodarczej.
Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i biznesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego.
Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się zagadnieniami zarządzania procesowego. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

Tematyka konferencji
 • Teoretyczno- metodologiczne problemy rozwoju zarządzania procesowego
 • Podejście procesowe do projektowania i zarządzania organizacją
 • Dojrzałość procesów organizacji
 • Uwarunkowania wdrożenia organizacji procesowej
 • Współczesne procesowe koncepcje i metody zarządzania
 • Strategiczna karta wyników a zarządzanie procesami
 • Rola przywództwa w organizacjach procesowych
 • Rola i zadania właściciela procesów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie procesualnej
 • Modelowanie i analiza procesów
 • Analiza ryzyka w procesach gospodarczych
 • Controlling i doskonalenie procesów
 • Zarządzanie procesami a projektami
 • Zróżnicowanie kulturowe w organizacjach procesowych
 • Zarządzanie procesowe a zarządzanie wiedzą
 • Identyfikacja jakości w zarządzaniu procesowym
 • Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie procesowe
 • Zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna)
 • Zarządzanie procesami w perspektywie finansowej
 • Zrównoważony rozwój a zarządzanie procesowe

Propozycje dla uczestników

Panele tematyczne

Planowane jest utworzenie tematycznych paneli dyskusyjnych, związanych z podstawowymi perspektywami i wymiarami zarządzania procesowego.

Panel praktyków/ekspertów

Planowane jest uczestnictwo praktyków i ekspertów z dziedziny zarządzania procesowego oraz wymiana doświadczeń i poglądów z uczestnikami konferencji w formie dyskusji.

Panel młodych naukowców

Blok konferencji związany z uczestnictwem aktywnych studentów i doktorantów.

Program konferencji
10:00 - 10:30
Rejestracja uczestników
10:30 - 11:00
Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

Prof. dr hab. Maria Sierpińska
J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie
Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz
Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
Przewodnicząca konferencji
Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska
Przewodnicząca konferencji
11:00 - 12:00
Sesja plenarna I
Przewodnicząca sesji: Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss


Prof. dr hab. Kazimierz Doktór
Dyskurs o walorach poznawczych zarządzania i zarządzania procesowego
Prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc
Kontroling menedżerski narzędziem zarządzania procesowego
Prof. nadzw. dr hab. Dorota Jelonek, dr Cezary Stępniak
Modelowanie procesów biznesowych w kontekście rozwoju kreatywności przyszłych menedżerów
Prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Chojnacki
Procesowo zorientowane kształcenia studentów na kierunku bezpieczeństwa narodowe
Prof. nadzw. dr hab. E. Weiss, lic. Rafał Wyszyński
Ocena jakości procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym
12:00 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 13:30
Sesja plenarna II
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Bolesław Rafał Kuc


Multi. Prof. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
Metoda BOST- instrumentem analizującym relację w podejściu procesowym
Mgr Marcel Lizak
Znaczenie standaryzacji procesów w zasadzie 2 zarządzania Toyoty
Mgr inż. Barbara Pająk
Analiza procesu współpracy z dostawcami w przedsiębiorstwie branży metalowej
Mgr inż. Monika Dondela
Struktura stylów kierowania realizowanych przez właścicieli procesów branży metalowej
Mgr inż. Kamila Adamus
Znaczenie jakości w misji przedsiębiorstwa w branży spożywczej
13:30 - 14:15
Sesja plenarna III
Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. Kazimierz Doktór


Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Jędrych
Procesowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
Prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn
Zarządzania zasobami ludzkimi - ujecie funkcjonalne i procesowe
Prof. nadzw. dr hab Joanna Moczydłowska
Nowe oblicze procesu kadrowego – uwarunkowania zmian
Dr Natalia Potoczek
Zarządzanie zasobami ludzkimi jako bariera w reorientacji procesowej organizacji
14:15 - 15:00
Przerwa obiadowa
15:00 - 15:45
Sesja plenarna IV
Przewodnicząca sesji: Prof. nadzw.dr hab. Dorota Jelonek


Prof. dr hab. Zbigniew Olesiński
Wsparcie zarządzania procesowego przez zarządzanie międzyorganizacyjne
Prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, mgr inż. Bartosz Soroczyński
Model zarządzania procesowego w Smart Cities
Dr Cezary Stępniak
Przestrzenne rozszerzenie problematyki modelowania procesów biznesowych
Prof. dr hab. Mariusz Bednarek, mgr Tadeusz Chruściel
Zarządzanie procesowe w wielobranżowej spółce komunalnej
15:45 - 16:30
Sesja V praktyków i ekspertów
Przewodnicząca sesji: Prof. nadzw. dr hab. inż. Agnieszka Bitkowska


Dr Mateusz Juchniewicz, dr inż. Krzysztof Kolterman, mgr Monika Nowakowska, dr Natalia Potoczek, dr Marek Szelągowski
16:30 - 17:00
Oficjalne zamknięcie konferencji
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Weiss
September 16, 2014
9:30am - 11:30am
Overview - Nisi elit consequat
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
11:30am - 1:00pm
Aenean sollicitudin quis bibendum auctor
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
1:00pm - 2:00pm
Catered Lunch
Sponsered
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
3:00pm - 4:30pm
Sagittis sem nibh id elit
Mary Doe - Lead Designer, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
September 17, 2014
9:30am - 11:30am
Welcome speech and Overview
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
11:30am - 1:00pm
The Standardistas are lecturers in interactive design
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
1:00pm - 2:00pm
Catered Lunch
Sponsered
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
3:00pm - 4:30pm
Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet
Mary Doe - Lead Designer, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
September 18, 2014
9:30am - 11:30am
Overview - Nisi elit consequat
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
11:30am - 1:00pm
Aenean sollicitudin quis bibendum auctor
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
1:00pm - 2:00pm
Catered Lunch
Sponsered
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
3:00pm - 4:30pm
Sagittis sem nibh id elit
Mary Doe - Lead Designer, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
September 19, 2014
9:30am - 11:30am
Welcome speech and Overview
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
11:30am - 1:00pm
The Standardistas are lecturers in interactive design
Andrew Yang - CEO, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
1:00pm - 2:00pm
Catered Lunch
Sponsered
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
3:00pm - 4:30pm
Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet
Mary Doe - Lead Designer, Microsoft
Venue: Auditorium 1
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. The Standardistas are lecturers in interactive design.
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Ważne informacje

28.02.2015

Rejestracja uczestników. Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem i streszczeniem rozdziału.

21.03.2015

Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku polskim. Ze względów organizacyjno-wydawniczych prosimy o nieprzekraczanie ustalonego terminu.

30.03.2015

Komunikat o akceptacji rozdziału do druku.

28.04.2015

Termin rejestracji udziału w konferencji bez przygotowania artykułu.

28.04.2015

Wniesienie opłaty konferencyjnej.

22.05.2015

Obrady konferencyjne.

Informacje dla Autorów

Artykuły przesłane na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii w języku polskim (4 punkty). Objętość tekstu powinna wynosić co najmniej pół arkusza wydawniczego (20 000 - 22 000 znaków – około 10 stron). Autorzy artykułów otrzymają monografię w dniu otwarcia konferencji.

Najlepsze artykuły, które przejdą pozytywną recenzję zostaną opublikowane w miesięczniku „Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa” (7 punktów).

Abstrakt w języku polskim oraz angielskim (60 - 200 słów) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres artykuly-procesy@vizja.pl. Należy podać afiliację. Szczegółowe wskazówki dla autorów dostępne są tutaj.

Patroni i partnerzy

Patronat honorowy

Instytut „ORGMASZ”

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ" jest jednostką badawczo - rozwojową specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania. Wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe „Ekonomika i Organizacja przedsiębiorstwa”