Cel konferencji

Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany poglądów, wiedzy oraz doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Konferencja ma służyć budowaniu kontaktów i współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w problematyce HRM. Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na rolę HR w zmieniającej się rzeczywistości, w której kapitał ludzki jest kluczowym potencjałem dla organizacji. Wyzwaniem jest stworzenie warunków do jego wykorzystania i rozwijania. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy, sytuacja demograficzna, globalizacja, rozwój technologii i sztuczna inteligencja sprawiają, że istnieje ciągła potrzeba dopasowywania roli HRM, zakresu i sposobu podejmowanych działań do nowych oczekiwań. Istotnym jest pytanie, czy dalszy rozwój w obranych przez organizacje kierunkach będzie możliwy? Czego nadal potrzebujemy? Które z elementów i praktyk HRM w przeszłości okazały się być skuteczne, a które zawiodły i dlaczego? Jakie nowe działania są oczekiwane? Kontynuujemy sprawdzony w poprzedniej edycji zamysł konferencji – spotkania dwóch światów – naukowców i praktyków. II Konferencja „Przyszłość HRu z perspektywy nauki i biznesu” będzie dalszym ciągiem pracy nad zbudowaniem współpracy i dawaniem sobie wsparcia. Na naszym spotkaniu pracownicy naukowi zaprezentują wyniki własnych badań i przemyśleń na bazie współczesnej specjalistycznej literatury światowej i krajowej, a także przekażą rekomendacje. Praktycy gospodarczy będą mogli przedstawić tematy, nad którym aktualnie pracują oraz problemy, wymagające rozwiązania. Partnerem strategicznym konferencji jest marka Pracuj.pl, prowadząca szereg działań na rzecz rozwoju branży human resources i wspierająca dialog pomiędzy naukową i biznesową perspektywą w kontekście nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi.

Obszary tematyczne:

 • zaangażowanie
 • rekrutacja i dobór kadr – dobre praktyki
 • zarządzanie kompetencjami
 • zarządzanie talentami
 • przywództwo
 • różnorodność pokoleniowa
 • sukcesja
 • komunikacja działań związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim
 • zarządzanie różnorodnością
 • coaching i mentoring w organizacji
 • rozwój potencjału pracowników
 • technologia i sztuczna inteligencja
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Harmonogram
do 15.07.2018 z publikacją Zgłoszenie udziału (formularz zgłoszeniowy) i wniesienie opłaty
do 30.07.2018 z publikacją Przesłanie pełnej treści artykułów/case study na adres konferencjaHR@vizja.pl
sierpień 2018 z publikacją Informacje o zakwalfikowaniu artykułu do publikacji
do 01.10.2018 bez publikacji Zgłoszenie udziału formularz zgłoszeniowy
do 20.10.2018 bez publikacji Wniesienie opłaty za udział w konferencji
15.11.2018 – Konferencja
Formularz zgłoszeniowy
Publikacje

Wszystkie artykuły powinny być przygotowane zgodnie ze standardami redakcyjnymi, w którym zgłoszony będzie tekst:

Ostateczne formatowanie artykułu będzie wskazane w decyzji o przyjęciu tekstu.

Referaty zgłoszone na konferencje zostaną poddane procesowi podwójnej ślepej recenzji, a na jej podstawie zakwalifikowane do publikacji w następujących wydawnictwach:

 • „Humanities and Social Sciences” Politechnika Rzeszowska, lista B, 14 pkt MNiSW
 • “International Journal of Contemporary Management”, UJ Kraków, lista B, 14 pkt. MNiSW
 • “Handel Wewnętrzny”, lista B, 12 pkt. MNiSW
 • “Journal of Positive Management “ – UMK Toruń, lista B, 10 pkt. MNiSW
 • “Humanizacja Pracy” – lista B, 8 pkt. MNiSW

Pozostałe artykuły oraz casy study i praktyczne rozwiązania opracowane przez praktyków zostaną opublikowane w "Humanizacji Pracy" – lista B, 8 pkt. MNiSW.

Wszystkie artykuły i casy study powinny być przygotowane zgodnie ze standardami redakcyjnymi.

Odpłatność

500 zł – udział w konferencji z publikacją

400zł – udział w konferencji bez publikacji

250zł – udział w konferencji studentów i doktorantów z publikacją

150zł – udział w konferencji studentów CC, WSFiZ, WSTI bez publikacji

Opłatę należy wnieść na konto:
Bank Zachodni WBK S.A.
84 1090 1056 0000 0001 3129 3659
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
01-030 Warszawa, ul. Pawia 55

Prosimy o podanie w tytule: Konferencja HR oraz imię i nazwisko uczestnika

W skład opłaty konferencyjnej wchodzą: udział w obradach, materiały konferencyjne, catering oraz publikacja.

Formularz zgłoszeniowy
Partnerzy