Open navigation
Wśród prelegentów
Cel konferencji

Ideą konferencji „Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Wyzwania, trendy, dobre praktyki” jest skoncentrowanie się na pragmatycznym podejściu do wyzwań współczesnego HR. Wielość i złożoność owych wyzwań wymusza zmianę roli działu HR z usługodawcy na proaktywnego partnera biznesowego. Nowoczesny dział HR nie może ograniczać się wyłącznie do biernego realizowania usług „zamawianych” przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Powinien aktywnie współuczestniczyć w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, dbając przy tym o godne traktowanie kapitału ludzkiego. Konferencja jest okazją do wymiany poglądów, dobrych praktyk i dyskusji nad potrzebami biznesu i wyzwaniami, które stawiają dział HR w nowej roli w organizacjach. Cel konferencji, jakim jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie nowych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, ma również służyć budowaniu współpracy między środowiskiem naukowym i praktykami specjalizującymi się w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Możliwość integracji perspektyw obu grup oraz wymiana dobrych praktyk daje szansę na wypracowanie efektywnych rozwiązań dla potrzeb różnego rodzaju organizacji funkcjonujących w polskiej rzeczywistości gospodarczej.
Połączenie sił to początek, pozostanie
razem to postęp, wspólna praca to sukces

Henry Ford

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką związaną z funkcjonowaniem oraz przyszłością Działów HR. W szczególności:

 • Dyrektorów Personalnych i HR Menagerów
 • HR Business Partnerów
 • Prezesów i Właścicieli firm
 • Dyrektorów Zarządzających i Członków Rad Nadzorczych
 • Specjalistów ds. HR, Employer Branding, Rekrutacji oraz Rozwoju i Szkoleń
Program konferencji
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
W trakcie rejestracji zapraszamy na kawę i spotkanie networkingowe
10.00 – 10.05 Oficjalne otwarcie konferencji JM Rektor prof. zw. dr hab. Maria Sierpińska
10.05 – 10.30 prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn – wystąpienie wprowadzające
"Blaski i cienie, wyzwania HRM / ZZL"
10.30 – 11.40 PANEL I - Próba diagnozy HRM / ZZL
Moderator: prof. zw. dr hab. Tadeusz Oleksyn, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Paneliści:
Nauka:
 • prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, Instytut Zarządzania SGH,
 • prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska, Szkoła Biznesu i Administracji w Gdyni
 • dr hab. Jerzy Szczupaczyński, Uniwersytet Warszawski
Praktyka:
 • Maryla Bogdanowicz – Wiceprezes Zarządu, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o.
 • Jacek Dziekoński – Partner Zarządzający CARTA, Prezes Zarządu Elizabeth Shaw Ltd. w Bristolu (UK)
 • Yann Gontard – Dyrektor Generalny CEO Corporate Services, Central & Eastern Europe, SODEXO
  On-site Services
Ważne kwestie poruszane w panelu: Jakie sukcesy można zapisać na konto suddyscypliny zarządzania i zarazem obszaru praktycznej działalności, jaką stanowi HRM / ZZL? Jakie słabe strony i porażki wykazuje HRM / ZZL i jakie są tego konsekwencje? W jakim stopniu ma miejsce integracja HRM / ZZL z zarządzaniem, ujmowanym holistycznie? Przyszłość pionów / działów HRM
11.40 – 12.00 przerwa kawowa
Sesja I (12.00 – 13.20) – Wybrane zagadnienia ZZL
Moderator: dr hab. Jerzy Szczupaczyński, Uniwersytet Warszawski
12.00 – 12.15 dr hab. Jerzy Szczupaczyński – Uniwersytet Warszawski
"Przywództwo organizacyjne w nowej gospodarce"
12.15 – 12.30 dr Izabela Stańczyk – Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
"ZZL w organizacjach międzynarodowych i globalnych – wybrane kwestie"
12.30 – 12.45 dr hab. Tomasz Ochinowski - kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
"Inteligencja emocjonalna, kontekstualna i kultura historyczna jako źródła kompetencji społecznych w ZZL"
12.45 – 13.00 Zbigniew Żurek – wiceprezes Business Centre Club, członek Rady Dialogu Społecznego
"Problemy z pozyskiwaniem pracowników z punktu widzenia pracodawcy"
13.00 – 13.20 pytania i dyskusja
13.20 – 14.00 lunch
Sesja II (14.00 – 15.10) – Praktyki ZZL
Moderator: dr Barbara A. Sypniewska – adiunkt Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
14.00 – 14.15 dr Agnieszka Wojtczuk – Turek, adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego SGH
"W poszukiwaniu kluczowych praktyk HR dla osiągania produktywności pracowników w firmach sektora KIBS"
14.15 – 14.30 prof. zw. dr hab. Andrzej Blikle, właściciel i wieloletni prezes zarządu firmy Blikle Sp. z o.o.
"Firmy turkusowe, czyli jak wdrożyć idealizm i jeszcze na tym zarobić"
14.30 – 14.45 dr Alicja Hadryś-Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
"Kobieca sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych – rozważania eksploracyjne"
14.45 – 15.00 prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Warszawa
"Zarządzanie zasobami ludzkimi – casus Niepokalanowa"
15.00 – 15.10 dyskusja
15.10 – 16.30 PANEL II ZZL – Nauka i praktyka
Moderator: dr Anna Bugalska - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Dyrektor Centrum Eksperckiego Zarządzania Kapitałem Ludzkim IBD Business School Sp. z o.o."
Paneliści:
Nauka:
 • Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki, Instytut Zarządzania SGH,
 • Prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz, kierownik Instytutu Kapitału Ludzkiego SGH
 • Prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Tomasz Ochinowski - kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Nauka i praktyka:
 • Prof. dr hab. Andrzej Blikle, właściciel i wieloletni prezes zarządu firmy Blikle Sp. z o.o.
Praktyka:
 • Zbigniew Żurek - wiceprezes Business Centre Club, członek Rady Dialogu Społecznego
 • Zbigniew Wróbel – Prezes Club Sport Travel Sp. z o.o., Prezes ISTAA (International Sports Travel Agencies Association),
 • Katherine Stankiewicz – HR Business Partner
Ważne kwestie poruszane w panelu: Jak praktycy oceniają ZZL jako naukę – jej poziom i użyteczność? Jak ludzie nauki oceniają praktykę ZZL i jej rezultaty? Akademickie wykłady i literatura (naukowa i zawodowa) są zorientowane głównie na zarządzanie w wielkich korporacjach (zwłaszcza w spółkach akcyjnych) i mało przystają do specyfiki MŚP, które stanowią 99% wszystkich podmiotów gospodarczych. Dlaczego tak się dzieje i jak to zmienić?
16.30 Zamknięcie konferencji
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian w programie.
Prelegenci
Matematyk-informatyk, przedsiębiorca. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej tej firmy. W latach 1996 – 2010 wdrażał w swojej rodzinnej firmie A. Blikle Sp. z o.o. zarządzanie kompleksową jakością (TQM). Wykładał w Warszawie, Berkeley (USA), Waterloo (Kanada), Linköping (Szwecja), Lyngby (Dania) i Kopenhadze. W 2009 r. zajął drugie miejsce (po Janie Krzysztofie Bieleckim) wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”, a w 2012r. czwarte miejsce w rankingu „Kogo słuchają polscy liderzy” w kategorii „Doradcy biznesu” po Jacku Santorskim, Witoldzie Orłowskim i Adrianie Furgalskim. W 2011 r. otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Autor książki „Doktryna jakości ― rzecz o skutecznym zarządzaniu”.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze HR-u, zdobyte w korporacjach międzynarodowych i polskich (Panasonic, Alcon, Oriflame, Amoco, Exatel, PGE). Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa sp. z o.o. Jest doktorantką w Akademii im. Leona Koźmińskiego, na kierunku Zarządzanie. Interesuje się zarządzaniem zmianą, kulturą organizacyjną i zarządzaniem strategicznym.
Od 23 lat jest wykładowcą akademickim z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, od 10 lat związana z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Od 20 lat łączy pracę akademicką z praktyką w biznesie. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w działach personalnych w międzynarodowych korporacjach. Od 6 lat związana z IBD Business School, obecnie w roli Wiceprezesa ds. doradztwa i badań organizacyjnych oraz Dyrektora Programowego Centrum Eksperckiego Zarządzanie Kapitałem Ludzkim.
Były prorektor SGH ds. badań i rozwoju. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania. Kierował pionierskim projektem badawczym „Mapa ryzyka inwestycyjnego – atrakcyjność inwestycyjna krajów 15 Europy Środkowo-Wschodniej”. Utworzył Polsko Niemieckie Centrum Badań i Edukacji Menedżerskiej w WSPiZ im. Koźmińskiego. Współpracował z instytucjami państwowymi m.in. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Radzie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Zespołach Konsultacyjno-Doradczych Ministra Zdrowia, Edukacji Narodowej; samorządowymi; gospodarczymi m.in. jako członek rady nadzorczej Centralwings, KIG – Centrum Promocji, Infovide-Matrix, Centrozap.
Partner Zarządzający w firmie CARTA zajmującej się obsługą projektów M&A oraz Prezes Zarządu w firmie Elizabeth Shaw Ltd. w Bristolu (UK). Karierę zawodową w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, po kilku latach pracy w produkcji, rozpoczął w 1991 roku obejmując stanowisko Dyrektora Generalnego w SCA Hygiene Products. Następnie kierował działalnością na rynku polskim takich firm jak: LGP/L’Oreal, Lubella, Orkla Foods oraz Avon Cosmetics. Od 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Generalnego CEE W Raisio ( Turku-Finlandia), gdzie pracował do ubiegłego roku, kierując działaniami grupy na terenie: Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Polski oraz rynków eksportowych. Od początku ścieżki zawodowej specjalizował się w restrukturyzacji, rozwoju poprzez fuzje, przejęcia oraz optymalizację wykorzystania zasobów. Prowadził kilka projektów związanych z optymalizacją zatrudnienia, Talent management i rekrutacji na rynkach CEE. Kierował programem adaptacji trans-kulturowej kadr kierowniczych. Mgr inż. chemik, ekonomista, MBA, od lat związany zawodowo z rynkiem FMCG, specjalista zarządzania strategicznego i transformacji lokalnych biznesów w struktury umiędzynarodowione, w szczególności na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).
Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Dyrektor Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych Spółki Celowej UEP. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu Biznesu Rodzinnego. Doradza mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w tym przedsiębiorstwom rodzinnym z zakresie strategii rozwoju międzynarodowego, sukcesji oraz marketingu. Członek Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Ekspertów ds. Przedsiębiorstw Rodzinnych (IFERA), The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji The Vital Voices. Wykładowca Lethbridge University w Kanadzie. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty doskonalące kompetencje różnych grup zawodowych.
Wykładowca akademicki z dziedziny zarządzania. Przez wiele lat pracowała na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie utworzyła kierunek i Katedrę Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 2015 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E.Kwiatkowskiego w Gdyni. Autorka i współautorka kilkunastu monografii i około stu pięćdziesięciu artykułów naukowych, zamieszczanych w prasie specjalistycznej. Jest badaczem, ekspertem, doradcą polityki gospodarczej z dziedziny restrukturyzacji, prywatyzacji, przeciwdziałania bezrobociu i zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi stałą współpracę z ośrodkami naukowymi: Instytutem Pracy w Oslo i w Sztokholmie, Uniwersytetami Orebro w Szwecji i Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz Fundacją im. Friedricha Eberta w Polsce. Jest założycielką i prezesem Międzynarodowej Fundacji Kobiet w Łodzi, promującej równość kobiet na rynku pracy. Należy do Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego, Polskiego Komitetu UNICEF. Była członkinią Komitetu Nauk o Zarządzaniu PAN. Jest członkinią Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego. Polityk, senator III i V kadencji Senatu, poseł na Sejm VI kadencji. Brała udział w konferencjach organizowanych przez Bank Światowy i Europejskie Forum ds. Ludności i Rozwoju. Była przewodniczącą Polskiego Parlamentarnego Zespołu ds. Ludności i Rozwoju. Współtworzyła ustawę o równym statusie kobiet i mężczyzn. Do zainteresowań naukowych Pani Profesor należą ostatnio ekonomia społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu.
Dyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego w SGH, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, konsultant w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Wykłada zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywowania i wynagradzania , strategie zarządzania kapitałem ludzkim oraz wartościowanie i ocenę pracy. Zajmuje się też konsultingiem oraz realizacją projektów z dziedziny systemów motywacyjnych, regulaminów wynagrodzeń, systemów okresowych ocen pracowników oraz wartościowania pracy. Ma na swoim koncie realizację projektów wartościowania m.in. w PPL SA, Polskim Radiu SA, Porcie Handlowym w Świnoujściu, Spółdzielni Pracy RENOMA.
Psycholog, pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Historii Biznesu. Doradca biznesowy i trener umiejętności społecznych, „Trener roku ” według Institute for International Research. Badacz historii organizacji i kreator międzynarodowej współpracy w tym zakresie. Autor wielu publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, przedsiębiorczości, rozwoju zawodowego, Na przełomie XX i XXI wieku był związany także z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie, gdzie był m.in. prodziekanem Wydziału Zarządzania.
Ekonomista zajmujący się zarządzaniem od strony teoretycznej, badawczej i praktycznej, a zwłaszcza systemami pracy i ich efektywnością, wymiarowaniem pracy, zarządzaniem kompetencjami, przywództwem, rozwojem zawodowym, motywowaniem i wynagradzaniem, aksjologią zarządzania, zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami, etyką biznesu i zarządzania, kulturą organizacyjną i zarządzaniem międzykulturowym. Był związany z kilkoma uczelniami publicznymi i niepublicznymi: Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie (1997 – 2006, kierownik Katedry Zarządzania, dziekan Wydziału Zarządzania, prorektor ds. nauki), Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (2003 - 2009, kierownik Zakładu Ekonomiki i Zarządzania Pracą, wicedyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania), Szkołą Główną Handlową w Warszawie (2009 – 2015, kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości). Pracę naukowo – badawczą rozpoczął w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie w roku 1990 bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, gdzie też przez kilka lat kierował Zakładem Rynku Pracy i Zatrudnienia.
Jest autorem ponad 190 publikacji z zakresu zarzadzania oraz raportów z badań. W latach 1992 – 2009 prowadził Agencję Konsultingową ATONA w Warszawie, która zrealizowała różne projekty z zakresu zarządzania, głównie zasobami ludzkimi, dla ponad 60 krajowych, międzynarodowych i globalnych organizacji.
Absolwentka The University of East London, International Business.Obecnie kończy studia MBA na The University of Quebec Montreal. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, fuzji spółek oraz w tworzeniu, prowadzeniu i maksymalizacji wydajności zespołów.Swoje 10 letnie doświadczenie zdobyła pracując w Londynie dla Mercer HR Consulting Company i w RSA Insurance Group w Rydze, Wilnie, Tallinie i Warszawie. Obecnie pracuje dla polskiej spółki w branży finansowej jako HR Business Partner, w której odpowiada za  rozwijanie i promowanie wartości HR oraz wizji i misji spółki na poziomie lokalnym i  międzynarodowym. Jako strategiczny partner biznesowy skupia się na wdrożeniu najlepszych rozwiązań zarówno dla firmy jak i jej pracowników w obszarach osiągania przychodów, kontroli kosztów, zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyciągania, utrzymania talentów, przy
jednoczesnym osiągnięciu celów biznesowych i rentowności.
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z dziedziny ZZL i badacz. Jej prace naukowe, jak dotąd, były poświęcone głównie kształtowaniu zatrudnienia, doradztwu zawodowemu i personalnemu, aksjologii zarządzania, zarządzaniu kompetencjami, doskonaleniu zawodowemu. Przez ponad dziesięć lat pracowała w TP SA i aktywnie uczestniczyła, jako główny specjalista, w restrukturyzacji tej organizacji, a także prowadziła programy outsourcingu i outplacementu. Aktualnie pracuje nad dysertacją habilitacyjną z zakresu rozwoju zawodowego menedżerów i doradztwa personalnego.
Psycholog, dr nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w Katedrze ZZL, członek wielu pozarządowych organizacji. Zdobywała doświadczenie zawodowe, prowadząc własną firmę oraz pracując w wielu firmach prywatnych, korporacjach i administracji publicznej. Prowadzi szkolenia i doradztwo m.in. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju umiejętności miękkich. Autorka wielu badań i publikacji z zakresu motywacji i motywowania, satysfakcji, komunikacji w organizacji, konfliktów, zarządzania godnościowego, przywództwa i kompetencji indywidualnych.
Profesor Politechniki Warszawskiej – Wydział Zarządzania. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada uprawnienia Centrum Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Loyola Marymount Los Angeles, Swedish International Development Cooperation Agency, Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania. Jest ekspertem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji Systemów Zarządzania oraz członkiem m.in. Polsko - Amerykańskiego Komitetu Innowacyjnych Rozwiązań w Biznesie. Specjalizuje się w problematyce: zarządzania jakością, w tym w administracji publicznej oraz jakością zarządzania zasobami ludzkimi, ekonomiki jakości, zarządzania procesami, znormalizowanych systemów zarządzania, modeli doskonałości, oceny poziomu zarządzania organizacjami. Prowadzi wykłady z zakresu zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, doskonalenia zarządzania. Jest również autorką 140 publikacji naukowych, w tym „TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi” oraz wielu projektów doradczo - wdrożeniowych zrealizowanych w polskich przedsiębiorstwach.
Dr hab. Jerzy Szczupaczyński, socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Łączy kompetencje, zainteresowania i prace naukowo – badawcze z zakresu socjologii, politologii, zarządzania, etyki biznesu i zarządzania, psychologii społecznej. Autor kilkudziesięciu prac naukowych głównie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, etyki biznesu i zarządzania. Współpracował także ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Doradca personalny, szkoleniowiec i trener.
Biolog molekularny, filozof i etyk), pedagog (profilaktyka problemowa), społecznik. Były rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie. Wykładowca: UŁ, UKSW, SWPS i wieloletni pracownik Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Autor ponad stu prac naukowych i popularnonaukowych z zakresu filozofii człowieka, profilaktyki problemowej, pedagogiki społecznej i zarządzania, w tym kilku monografii. Autor szeroko stosowanych programów profilaktycznych („Noe”, „Debata”, „Korekta”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „ARS…” i innych). Były: kierownik działu profilaktyki PARPA, dyrektor Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, ekspert MON, MEN, komisji parlamentarnych, samorządów i organizacji pozarządowych, aktywny szkoleniowiec i uczestnik programów międzynarodowych. Były redaktor naczelny miesięcznika „Świat Problemów”. Były prezes Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Obecnie kieruje Zakładem Profilaktyki Społecznej w Pedagogium WSNS w Warszawie. Posiada doświadczenie osobiste w działalności gospodarczej, aktywny w bezpośredniej pracy pedagogicznej (profilaktyka).
Adiunkt w Instytucie Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań organizacyjnych, kreatywności i innowacyjności, kompetencji i postaw w miejscu pracy oraz społecznymi aspektami zarządzania kapitałem ludzkim. W tych obszarach kierowała projektami badawczymi i zajmowała się ich realizacją. Jest autorką wielu artykułów naukowych i trzech monografii: Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja, PWN, Warszawa 2016, Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012, Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Prezes Club Sport Travel Sp. z o.o., ISTAA (International Sports Travel Agencies Association). Doświadczenie praktyczne zdobył w międzynarodowych korporacjach m.in. Philips Morris, Pepsico, Almatur, LOT. W latach 2002- 2004 Prezes PKN Orlen S.A. Posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, kapitałem ludzkim, sprzedaży, PR, operacji logistycznych.
Pochodzi z Francji, od ponad 20 lat mieszka w Polsce. Dysponuje bogatym doświadczeniem w branży medialnej i telekomunikacyjnej, gdzie rozwijał m.in. spółkę TP Internet i ofertę szerokopasmowego dostępu do sieci. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sodexo Polska oraz Szefa Segmentu Korporacji, Europa Środkowo-Wschodnia. Przykłada ogromną wagę do wysokiej jakości oferowanych usług poprzez zwiększanie zaangażowania pracowników i upraszczanie procesów. Sukces SODEXO to efektywność oferowanych usług, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości działania i poprawy jakości życia dla pracowników i klientów.
Członek- Założyciel i Wiceprezes Zarządu Business Centre Club, Sekretarz Generalny Związku Pracodawców - Business Centre Club, członek Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Zespołu prawa pracy, członek Rady Dialogu Społecznego, przewodniczący Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego, członek Zespołu prawa pracy, członek Zespołu ds. międzynarodowych, zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Przewodniczący Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Mediator, wpisany na listę mediatorów przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Komitet Naukowo-Organizacyjny
Partnerzy

Partner medialny

 

 

 

Partner medialny